VILKÅR OG BETINGELSER

Ved at acceptere disse vilkår og betingelser giver du dit samtykke til at modtage oplysningerne i vilkårene og betingelserne på engelsk. Dette omfatter oplysninger, som du har ret til at modtage ved lov. Hvis du ikke accepterer dette, skal du ikke acceptere vilkårene og betingelserne, hvilket blandt andet betyder, at du skal undlade at installere og bruge PIF-appen.

Vilkår og betingelser for PIF-App

Denne app (“PIF-Appen”) er udviklet, drevet og ejet af PIF International ApS, et dansk aktieselskab registreret i Erhvervsstyrelsen med CVR-nr. 38 93 28 96, med hjemsted Dronning Olgas Vej 24, Postnummer 2000, Frederiksberg, Danmark (”PIF”). Formålet med PIF er blandt andet at drive forretning med formidling af produkter og services via PIF-Appen.

Disse vilkår og betingelser (“Vilkår og betingelser”) gĂŚlder for enhver adgang til og brug af PIF-appen. Ved at tilgå eller bruge PIF-Appen eller ved at markere feltet “Jeg har lĂŚst vilkårene og betingelserne”, accepterer du automatisk vilkårene og betingelserne, således at der er indgået en juridisk bindende aftale mellem dig og PIF.

1. Hvem kan bruge PIF-App

1.1 Du skal vĂŚre fyldt 15 år for at købe de produkter og tjenester, som tilbydes via PIF-appen (“Produkterne og Tjenesterne”). Ved at acceptere disse vilkår og betingelser eller ved at tilgå eller bruge PIF-appen bekrĂŚfter du, at du er minimum 15 år gammel. Desuden, hvis du er mellem 15 og 18 år, bekrĂŚfter du, at alle køb via PIF-Appen betales med penge, du har tjent.

2. PIF’s rolle og ansvar

2.1 PIF er alene en mellemmand i forhold til Produkterne og Tjenesterne, som udbydes via PIF-App’en, og PIF-App’en er blot en markedsplads for Produkterne, og PIF fungerer blot som formidler mellem dig og leverandørerne af Produkterne og Tjenester (“Leverandører”). PIF er ikke involveret i transaktionerne mellem Leverandørerne og de brugere, der køber Varerne og Tjenesterne (“Køberne”). PIF selv er hverken sĂŚlger eller leverandør af produkterne og tjenesterne.

2.2 PIF påtager sig intet ansvar eller ansvar i relation til produkterne og tjenesterne. Ved at bruge PIF-appen accepterer du at holde PIF fri for alt ansvar og ansvar i forhold til produkterne og tjenesterne. I betragtning af, at oplysningerne om produkterne og tjenesterne leveres direkte fra leverandørerne, kan og garanterer PIF ikke nøjagtigheden af indholdet, brugerkommunikationen, kvaliteten, sikkerheden eller lovligheden af produkterne og tjenesterne. Derfor fraskriver PIF sig ethvert ansvar relateret til produkterne og tjenesterne.

2.3 Leverandørerne, og ikke PIF, leverer de produkter eller tjenester, der er købt via PIF-appen. Leverandørerne er ansvarlige for at udføre i overensstemmelse med kontrakten med Køberne og er den eneste kontraherende part i enhver aftale med PIF er aldrig kontraherende part i nogen kontrakt med Køberne vedrørende Produkterne og Tjenesterne. Den danske købelov (på dansk: Købeloven) kan finde anvendelse på aftalen mellem køber og leverandør. Desuden kan visse specifikke vilkår, herunder ansvarsfraskrivelser, gælde for specifikke køb.

2.4 Leverandørerne af de produkter og tjenester, der tilbydes via PIF-appen, er ansvarlige for alle forhold vedrørende og relateret til produkterne og tjenesterne, herunder men ikke begrÌnset til fejl, produktinformation, anvendelse af produkter og tjenester, priser, overholdelse af gÌldende lov og lovkrav, produktansvar, eventuel overtrÌdelse af tredjeparter.

2.5 PIF er under ingen omstændigheder ansvarlig for skader eller økonomiske tab forårsaget af defekter eller fejl eller udeladelser i PIF-appen, markedsføringskampagner, produkter eller tjenester leveret eller solgt af leverandørerne.

2.6 Spørgsmål vedrørende et specifikt produkt eller en ydelse, herunder levering, meddelelse om misligholdelse, skal rettes direkte til den specifikke Leverandør. Som sådan kan brugere af PIF-appen, herunder købere og modtagere af produkterne og tjenesterne (“Modtagerne”), kun rette eventuelle krav til leverandøren af de specifikke produkter eller tjenester.

2.7 PIF er ikke ansvarlig for Modtagerens modtagelse og afhentning af Produkterne og Tjenesterne, medmindre enhver manglende modtagelse og afhentning af Produkterne og Tjenesterne skyldes uagtsomhed fra PIF’s side.

I dette eksempel betyder det, at PIF ikke er ansvarlig:

 • ●  Hvis produkterne og tjenesterne ikke afhentes inden for den periode, inden for hvilken produkterne kan afhentes af modtageren;

 • ●  Hvis modtageren ikke får besked om, at han eller hun må afhente et produkt eller en service;

 • ●  Hvis modtageren ikke kan afhente et produkt eller en service, fordi modtageren ikke ejer eller driver en smartphone;

 • ●  Hvis der er en forsinkelse i betalingen, som medfører, at indsamlingsoplysningerne vedrørende et produkt eller en tjeneste ikke sendes med det samme:

 • ●  Hvis modtageren af en eller anden grund vĂŚlger ikke at afhente et produkt eller en service:

 • ●  Køberen er alene ansvarlig for indsamlingen af produkter og tjenester købt via PIF-appen.

2.8 PIF fraskriver sig ethvert ansvar vedrørende eventuelle individuelle aftaler indgået mellem Køber eller Modtager og Leverandørerne, som er i strid med Betingelserne, og PIF er derfor ikke ansvarlig eller ansvarlig for eventuelle individuelle aftaler, som du indgår med Leverandørerne.

3. Produktinformation og levering

3.1 Alle oplysninger vedrørende produkterne og ydelserne leveres direkte af Hvis det leverede produkt eller ydelse ikke opfylder produktinformationen fra leverandøren, skal din misligholdelsesmeddelelse rettes direkte til leverandøren. PIF er ikke ansvarlig for defekter, mangler eller fejl og udeladelser relateret til produkterne og tjenesterne.

4. Priser og betalingsbetingelser

4.1 Alle priser på Produkterne og Tjenesterne fastsættes efter eget skøn. Priserne er inkl. moms, hvis nogen. Medmindre andet er angivet, dækker priserne på produkterne eller tjenesterne ikke omkostninger i forbindelse med forsendelse og levering af produktet eller tjenesten. Priserne er i den valuta, der er angivet for hvert enkelt produkt og service. PIF er ikke ansvarlig for eventuelle omkostninger i forbindelse med brugen af produktet eller tjenesten købt via PIF-appen.

4.2 Betalinger for produktet eller tjenesterne forfalder på tidspunktet for gennemførelsen af købet af produkterne og tjenesterne via PIF-appen. Når betalingen er valideret og gennemført, er købet gennemført i fuld tilfredshed.

4.3 Købsprisen for køb af produkter og tjenester trækkes tilbage, så snart et produkt eller en tjeneste er købt via PIF-appen. PIF hæver aldrig et højere beløb end det accepterede beløb

4.4 Det er muligt at betale for produkterne og tjenesterne med forskellige betalingsmetoder, som kan Ìndre sig fra tid til anden efter skøn af

4.5 Det er muligt at registrere dit betalingskort ved hjælp af din PIF-konto. Dette giver dig mulighed for at købe Produkter og Tjenester via PIF-Appen uden at indtaste dine betalingskortoplysninger mere end Dine betalingskortoplysninger indsamles og håndteres af en tredjepartsudbyder valgt af PIF. PIF har ingen som helst adgang til dine betalingskortoplysninger. PIF påtager sig intet ansvar for registrering af betalingskortoplysninger.

4.6 Betalinger refunderes ikke, medmindre andet er fastsat i ufravigelig lov, g. Forbrugeraftaleloven (på dansk “Forbrugeraftaleloven”).

5. Indsamling af produkter og tjenester

5.1 Efter gennemførelsen af et køb vil en kvittering (kontrakt) blive gemt på din PIF-konto. Kvitteringen indeholder din ordre og en beskrivelse af dit køb samt andre oplysninger, der er relevante for dit køb.

5.2 Efter gennemførelsen af et køb sendes indsamlingsoplysningerne til modtageren af produktet eller tjenesten, som er udpeget af køberen af produktet, eller hvis modtageren af en eller anden grund ikke har installeret PIF-appen på sin telefon, køberen kan vælge at sende en sms til modtageren, der informerer ham eller hende om, at et produkt eller en service kan blive afhentet af modtageren, hvis han eller hun installerer PIF-appen. For yderligere instruktioner henvises til PIF-appen. Der henvises under alle omstændigheder til punkt 2.7.

6. Misbrug af PIF-App

6.1 Kontakt venligst abuse@pif-app.com med det samme, hvis du har mistanke om misbrug af din PIF-konto eller bankoplysninger via PIF-appen. PIF dækker ikke andre tab end de tab, som loven kræver, og disse tab dækkes kun i det omfang, det er påkrævet ved lov.

6.2 Hvis du støder på problemer eller stødende indhold via PIF-appen, bedes du rapportere dette til complaints@pif-app.com. PIF forbeholder sig retten til at begrænse eller lukke enhver kampagne eller markedsføring af specifikke produkter og tjenester samt tage alle nødvendige handlinger for at sikre, at driften af PIF-App overholder PIFs politikker, der gælder fra tid til.

7. Deaktivering af din PIF-konto

7.1 Du kan til enhver tid og uden varsel lukke eller deaktivere din PIF-konto ved hjĂŚlp af PIF-appen.

7.2 Hvis du vĂŚlger at lukke din PIF-konto, vil din PIF-konto blive lukket inden for 48 timer fra tidspunktet for din anmodning.

7.3 Hvis du vælger at deaktivere din PIF-konto, kan du til enhver tid reaktivere din PIF-konto. 7.4 PIF forbeholder sig retten til at lukke PIF-konti, der har været deaktiveret i mere end 1 år.

8. Personlige data

8.1 PIF indsamler, bruger persondata i overensstemmelse med den vedhæftede privatlivspolitik, som er en del af disse vilkår og betingelser.

8.2 Før vi behandler og/eller overfører dine personoplysninger til markedsføringsformål, vil PIF først indhente dit samtykke, for eksempel via e-mail, click-through, en online mulighed for at tilmelde sig eller andet.

8.3 Du har ret til adgang til, berigtigelse og sletning af dine personlige. Du har desuden ret til dataportabilitet og begrĂŚnsning i behandlingen af dine personoplysninger.

8.4 Hvis du ønsker at klage over behandlingen af dine personoplysninger, skal en sådan klage indgives til:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5, 1300 København
telefonnummer: 33 19 32 00 eller e-mail: dt@datatilsynet.dk.

8.5 Du er til enhver tid berettiget til at tilbagekalde dit samtykke med den virkning, at PIF skal slette dine personoplysninger, medmindre gĂŚldende lovgivning tillader PIF at opbevare personoplysningerne.

9. Licens til persondata og intellektuel ejendom

9.1 Ved at oprette en PIF-konto giver du PIF og dets tilknyttede virksomheder en ubegrænset, gratis og overdragelig ret til at bruge indhold, herunder alle personlige data, punkt 8, samt enhver anden intellektuel ejendom, som du har indsendt til PIF for formålene med at betjene PIF-appen. Du kan til enhver tid tilbagekalde denne licens ved at deaktivere din PIF-konto.

9.2 Disse vilkår og betingelser begrænser ikke dine rettigheder til at bruge det indhold, som du har indsendt til PIF.

10. Fortrydelsesret

10.1 Ved at oprette en PIF-konto giver du PIF og dets tilknyttede virksomheder en ubegrænset, gratis og overdragelig ret til at bruge indhold, herunder eventuelle personlige data, punkt 8, samt enhver anden intellektuel ejendom, som du har indsendt til PIF for formålene med at betjene PIF-appen. Du kan til enhver tid tilbagekalde denne licens ved at deaktivere din PIF-konto.

10.2 Uanset punkt 10.1., kan fortrydelsesretten bl.a. ikke gÌlde under følgende omstÌndigheder:

Hvor det pågældende produkt hurtigt forringes eller forældes;
Hvor det pågældende produkt af sundhedsmæssige og hygiejniske årsager ikke er egnet til at blive returneret til leverandøren;
Hvor den pågældende ydelse kan karakteriseres som overnatning, varetransport, biludlejning, catering og ydelser i forbindelse med fritidsaktiviteter, hvor det i aftalen med Leverandøren er angivet, inden for hvilket tidsrum den pågældende ydelse skal udføres; 10.3 Hvis en Køber ønsker at udnytte sin fortrydelsesret, hvor fortrydelsesretten gælder, skal han eller hun give PIF besked herom inden for 14 dage på withdrawal@pif-app.com. PIF vil herefter underrette leverandøren. Køber kan bruge følgende formular til det nævnte formål:

Til;

PIF International ApS
CVR-nr. 38 93 28 96
Dronning Olgas Vej 24
Postnummer 2000 Frederiksberg Danmark e-mail: withdrawal@pif-app.dk

 • ●  Jeg/vi (*) meddeler hermed, at jeg/vi (*) ønsker at udøve fortrydelsesretten i forbindelse med min/vores (*) aftale vedrørende følgende varer/levering af følgende ydelser (*):

 • ●  Købt den (*)/modtaget den (*)

 • ●  Forbrugerens navn (navnet på forbrugeren)

 • ●  Forbrugerens adresse (forbrugerens adresse)

 • ●  Forbrugerens underskrift (kun hvis indholdet af denne formular er meddelt på papir)

 • ●  Dato

 • ●  (*) Den del, der ikke er relevant, udgår.

  10.4 Såfremt køber ønsker at returnere et produkt, skal køber inden 14 dage fra meddelelse til PIF returnere det pågældende produkt til leverandøren. Eventuelle omkostninger forbundet med returnering af det pågældende produkt til leverandøren skal dækkes af køber. og ikke leverandøren.

11. Kontraktforhold, lovvalg, vĂŚrneting og adskillelse

11.1 Disse vilkår og betingelser samt ethvert andet dokument eller vilkår, der er udarbejdet af PIF og accepteret af dig, udgør hele det kontraktlige forhold mellem PIF og dig.

11.2 Eventuelle specifikke betingelser for et specifikt produkt eller en bestemt tjeneste har forrang for disse generelle vilkår og betingelser.

11.3 Denne aftale skal vĂŚre underlagt og fortolket i overensstemmelse med dansk lovgivning uden at give effekt til lovvalg eller lovkonflikter eller lovkonflikter.

11.4 Med forbehold af paragraf 15.1 skal enhver konflikt, der opstår som følge af disse vilkår og betingelser, indbringes for domstolene i Danmark.

11.5 Skulle individuelle bestemmelser i disse vilkår og betingelser være juridisk ugyldige eller uigennemførlige, vil gyldigheden af de resterende vilkår og betingelser ikke blive påvirket deraf.

12. Ændringer

12.1 Vilkår og betingelser kan til enhver tid opdateres og ændres af PIF efter eget skøn.

12.2 Hvis vilkårene og betingelserne opdateres eller ændres, vil du blive underrettet herom via PIF-appen.

12.3 Hvis du ikke er tilfreds med nogen opdateringer eller ændringer, kan du til enhver tid deaktivere din PIF-konto i overensstemmelse med paragraf 7 med den effekt, at du ikke længere er bundet af vilkårene og betingelserne.

13. Kontaktoplysninger

13.1 Spørgsmål vedrørende Produkter eller Tjenester købt via PIF-App’en samt generel kundeservice skal rettes direkte til den pågĂŚldende Leverandør.

13.2 Tekniske spørgsmål relateret til PIF-appen eller din PIF-konto skal rettes direkte til kundeservice@pif-app.com.

14. Intellektuel ejendom og licens

14.1 Du anerkender, at alle IP-rettigheder til PIF-appen, inklusive kildekoden, ophavsretlige emner, varemærker, tilhører PIF, og at sådanne IP-rettigheder ikke på nogen måde overføres til dig med undtagelse af licensen fastsat i paragraf 14.2. Blandt andet dækker IP-rettighederne varemærkerne PIF (word) og PIF (logo).

14.2 Ved at acceptere disse vilkår og betingelser, og med undtagelse af eventuelle tredjeparts rettigheder, giver PIF dig en begrænset, tilbagekaldelse, ikke-eksklusiv ret til at bruge PIF-appen samt eventuelle IP-rettigheder til PIF-appen og dens indhold, så længe din PIF-konto er, kan PIF til enhver tid tilbagekalde denne licens efter eget skøn.

15. Forbrugerklager

15.1 Hvis du ikke er tilfreds med de tjenester, der leveres af PIF, vil vi bestræbe os på at finde en mindelig løsning. Hvis dette dog ikke er muligt, kan forbrugerklager indgives til Forbrugerklagenævnet:

NĂŚvnenes Hus
Att: Center for klage løsning Toldboden 2 8800 Viborg www.forbrug.dk

16. Version

16.1 Denne version af Vilkår og Betingelser er version 0. Denne version blev først offentliggjort og meddelt den 10.09.2019.

Dronning Olgas Vej 24,
2000 Frederiksberg, Copenhagen
Denmark

FÅ DIT PIF ID I DAG!

Download PIF i dag fra App Store eller Google Play store!

ØNSKER DU AT BLIVER PARTNER?

Tilmeld dig PIF i dag, og tilføj en ekstra indtÌgtskilde til din virksomhed. Vi vÌrdsÌtter din tid, sü vi har gjort tilmeldingsprocessen hurtig og nem.
Scroll to Top
Scroll til toppen